BLOG

YÖNETİCİLER İÇİN DİJİTAL YATIRIM REHBERİ

Günümüzde yatırım, arama hacmi ve piyasa analizi yaparken, analiz yöntemleri farklı kulvarları da etkilemekte. Bunu, en iyi yeni yatırım analiz yöntemlerini benimseyen, dijital çağa uyum sağlamış yatırımcılar yakalamış durumda. Bu özellikteki yatırımcıların tüyoları şunlardır;

Geleceğe Yatırım

Başarılı satış liderleri, gelecekteki fırsatları analiz ederek bunları fırsata dönüştürmeyi benimsemiş yatırımcılardır. Bu amaçla arz-talep grafiklerini çok yakından takip ederler. Son zamanlarda Google Trends en çok kullandıkları platform olmuş durumda. Hızlı büyüme gösteren yatırımcıların %45 ‘i, en az ilgili yıl ki satış bütçelerinin %6’sını gelecekteki satış bütçelerini desteklemek için kullanıyor. İlk ve öncü olma her zaman kar oranlarının en yüksek olduğu zaman dilimidir. Buradaki sıralamanızı korumak sizin pazarlama çalışmalarınıza ne kadar bütçe ayırdığınıza bağlıdır.

Dijitali Anlamak ve Benimsemek

Dünya piyasasına hakim çoğu yatırımcı 2018 yılından itibaren satılan her 3 ürünün 2’sinin doğrudan veya dolaylı yoldan internet satışlarıyla ilgili olacağını düşünmekte. B2B ve B2C e-ticaret altyapıları dijital platform üzerinde cirosal anlamda söz hakkına sahip olmaya başladığını düşünürsek, artık satışların sıcak satıştan internet satışlarına doğru döndüğünü anlamak mümkün. Bunun en büyük göstergesi Türkiye’de mevcut durumu itibariyle interneti kullan(a)mayan farklı kategorilerdeki işletmelerin devamlı genel bir kriz olduğunu düşünmesi ve eskisi kadar kapı müşterisi çekemediklerini düşünmeleridir. Ama internet, e-ticaret platformlarını kullanan diğer benzer kategorideki işletmeler eski cirolarını çoktan katlamış durumdadırlar.

Dijital Analiz Araçlarını Kullanmak

Gerek ölçümlenebilir dijital reklam çalışmaları olsun, gerekse “big data” ile elinizdeki satış ve ziyaret verilerini anlamlı hale getirdiğinizi düşünün. Yatırımcılar için, bilgiyi doğru şekilde yorumlayan ve kategorize eden, hangi kitle ile karşı karşıya olduğunu, müşteri kitlesinin satın alma anlamında davranışlarını, hangi ürünün veya hizmetin şuan veya gelecekte daha fazla talep göreceğini, hangi reklam çalışmalarına daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini tespit ederler ve pazarlama çalışmalarını %100 ‘e yakın performanslarda tasarlamaya çalışırlar. Bu açıdan dijital analiz araçlarını kullanmak geleceğe ve şu ana ışık tutmakla aynı şeydir diyebiliriz.

Basit bir big data analizi yapalım. Rent a Car sektörüne yatırım yapmak istiyoruz ve Türkiye’deki piyasa durumu hakkında günümüzden geçmişe gelişimini merak ediyoruz. Bu basit analizde anahtar kelime arama hacimlerinden (trendlerinden) yola çıkarak Google Trends üzerinden basit bir analiz yapalım. Anahtar kelimelerim rent a car, araç kiralama, oto kiralama, lokasyon tercihim Türkiye 2014- Günümüz web aramaları.

Grafikten anlaşılacağı üzere , yaz aylarında araç kiralama talepleri artarken kış anlarında bu talep en düşük seviyelerde seyrediyor. 2014 yılında arama hacmi yani talebin çok olduğu kiralık araç firmalarının sektöre ve reklama yatırım yaptığı dönemken 2017 yılı en yüksek arama hacminin olduğu ve talebin maksimum seviyeye ulaştığı dönem olarak gözüküyor. Yaklaşık 30 derecelik bir arama hacmi yükselmesi bize sektörün her yıl 2007 den sonra sektörün reel olarak büyüdüğünü yani talebin arttığını göstermekte. Yatırımcı olarak bu sektöre yatırım yapmak eğer hedeflediğimiz pazar ise mantıklı gözükmekte. Yani dijital pazarlamadan kaçınılamaz.

İnsana Yatırım

Dijital devrimi yakalamış bir çok yatırımcı aynı zamanda durumu idare edici idarecilerden çok, lider vasıflı yöneticilerdir. Bu yöneticiler ekibinin kişisel gelişimine yatırım yaparak , yetenekleri konusunda hedefler koyar ve sürekli yeteneklerini geliştirmesi için fırsat tanırlar.

Açık Bir Vizyon ve Güçlü Liderlik

Lider özellikli dijital yatırımcılar, diğer yatırımcılara göre taahhütlerde bulunmaktan çekinmezler, sık sık risk alır ve bu riskleri verilere dayandırırlar. Bu durum içerisinde bulundukları marka veya kurumlara yüksek kazanç ve başarı oranı yakalamasında büyük avantaj sağlar. Lider özellikleri sayesinde emir etmek yerine yapmak ve öncü olmak, teşvik etmek gibi özelliklere sahiptirler.

Taximpro olarak tüm pazarlama faaliyetlerinizin detaylı piyasa araştırması ve analizini yaparak, tüm pazarlama araçları aracılığı ile planlıyor ve sizin için en verimli pazarlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Siz de piyasada hakkettiğiniz yeri almak için bizi hemen arayın.

 Taximpro Ekibi

Top